พัฒนาการเล่นกอล์ฟ

แก้วงสวิง เก็บผลคะแนน พัฒนาการเล่นกอล์ฟด้วย Nike Golf 360

เห็นแต่สื่อดิจิทัลที่ สร้างประสบการณ์และ Awareness เฉพาะกลุ่ม Nike ที่เป็นรองเท้ามามากแล้ว แต่ในกลุ่มผลิตภัณธ์อื่นๆ …

Niwat Chatawittayakul
5 sec read