DIgital Insight

Insights น่าคิดจากไปนั่งคุยกับกลุ่มวัยรุ่นไทย ยุคดิจิทัล

ช่วงหลังผมมีโอกาสได้เข้าไปคลุกคลีกับผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มวัยรุ่น มัธยมปลาย ไปจนถึงมหาลัย ซึ่งแน่นอนครับว่า ในความเข้าใจภาพรวมๆ เราจะเข้าใจว่ากลุ่มเป้าหมายกลุ่มนี้เป็นกลุ่ม เทคโนโลยี …

Niwat Chatawittayakul
13 sec read

งานวิจัยพฤติกรรมการบริโภคเนื้อหา สัญญาณเตือนการทำ Content Marketing

จากการสำรวจของอะโดบีพบว่า ความเชื่อถือในเนื้อหาถูกสั่นคลอน ในขณะที่ผู้รับสื่อต้องการเนื้อหาที่ฉับไว บันเทิง และออกแบบได้ดีเพิ่มมากขึ้น มากกว่าหนึ่งในสามให้ความสำคัญกับความสนุกมากกว่าความน่าเชื่อถือ และมากกว่า

Niwat Chatawittayakul
7 sec read

4 เรื่องที่สมาร์ทโฟนเปลี่ยนวิถีชีวิตคนยุคนี้ไปแล้ว

หลายเรื่องเล็กๆ ในชีวิตที่เราที่อาจจะคิดว่ามันไม่เคยเป็นปัญหาอะไรแต่เมื่อเทคโนโลยีเข้ามาช่วย จากที่ไม่เคยเป็นปัญหาเวลาไม่มีปัญหาเลยเกิดขึ้นมา มีหลายเรื่องที่เราต้องขอบคุณเทคโนโลยีที่ช่วยให้ชีวิตเราสบายมากยิ่งขึ้น เช่นเรื่องง่าย การจำเบอร์โทรเพื่อนๆ ถ้าไม่มี …

Niwat Chatawittayakul
6 sec read

จิตวิทยา ลึกๆในใจทำใมเราถึงแชร์ ภาพ วิดีโอ ข้อความให้เพื่อนเห็น

มนุษย์เป็นสัตว์สังคมเราต้องอยู่ร่วมกันเป็นสังคม และเราก็ต้องการการเป็นที่ยอมรับนั่นเป็นจุดสูงสุดของ ความต้องการลึกๆ ของเราทางจิตวิทยา เหล่านี้ทำให้ Social Media …

Niwat Chatawittayakul
5 sec read