Niwat Chatawittayakul คอลัมนิส และนักธุรกิจ ปัจจุบันทำธุรกิจด้านวางแผนกลยุทธ์การตลาดและโฆษณาดิจิทัล อีกฝั่งสวมหมวกบริษัทสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีโดย มุ่งความสนใจไปที่ BigData Blockchain และ Digital Transformation

โฆษณา Helsedirektoratet (Norwegian Directorate of Health)

6 sec read

ถ้าสมองคุณเริ่มงงๆ ก็คงต้องใช้บริการเค้าแล้วล่ะ โฆษณาบริการทางด้านการแพทย์ที่ สั้น กระชับเข้าใจไม่ยาก ภาพสีให้ความรู้สึกหม่นหมอง บีบคั้น เสียงชวนให้สงสัย คงไม่ต้องอธิบายอะไรมาก ลองชมวิดีโอกันเลยครับ

เรื่องนำเสนอถึง ความลำบากของคนสูงวัย ที่คงจะรู้สึกแย่มากถ้าจำไม่ได้ว่า บ้านตัวเองเลขที่เท่าไหร่ หรือแม้กระทั่งคนที่นอนข้างๆ อยู่นั้นเป็นใคร หรือไอของชิ้นนี้มีไว้ทำอะไร ถึงเวลาแล้วที่ต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ “Helsedirektoratet (Norwegian Directorate of Health)”  นำเสนอง่ายได้ใจความ 🙂

Helsedirektoratet — “?” from Kristoffer Borgli on Vimeo.

Client: Helsedirektoratet (Norwegian Directorate of Health)
Agency: Saatchi & Saatchi
Director: Kristoffer Borgli
D.O.P.: Jens Ramborg
Post: Hocus Focus