Niwat Chatawittayakul คอลัมนิส และนักธุรกิจ ปัจจุบันทำธุรกิจด้านวางแผนกลยุทธ์การตลาดและโฆษณาดิจิทัล อีกฝั่งสวมหมวกบริษัทสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีโดย มุ่งความสนใจไปที่ BigData Blockchain และ Digital Transformation

สุดยอดครีเอทีฟอีกครั้ง กับสื่อนอกบ้าน สร้างประสบการณ์ Wow Experience กับ IKEA

3 sec read

WOW อีกครั้งกับ Creative การคิดการประชาสัมพันธ์ โดยใช้สื่อนอกบ้าน Out of Home Media ของ IKEA ที่สามารถสร้าง Wow Experience และตอกย้ำความเป็น Brand ที่มี Innovation และสร้างสรรค์ ได้อย่างดี ในการทำ ศิลปะ 3D แบบลวงตาด้วยสีชอล์ค วาดเป็นรูปครัวที่ทุกคนสามารถเข้าไปอยู่ในครัวจำลอง PR Campaign ครั้งนี้เพื่อเป็นการฉลองครบรอบ 60 ปี ของ IKEA Catalog จากที่เริ่มใช้ Direct Mail ในการทำการตลาด ลองดูวิดีโอได้เลยครับ