Niwat Chatawittayakul คอลัมนิส และนักธุรกิจ ปัจจุบันทำธุรกิจด้านวางแผนกลยุทธ์การตลาดและโฆษณาดิจิทัล อีกฝั่งสวมหมวกบริษัทสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีโดย มุ่งความสนใจไปที่ BigData Blockchain และ Digital Transformation

“10 Degree: เจาะลึกสมองรุ่นใหญ่” เฟ้นหา 30 สุดยอดนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมเรียนรู้แบบเจาะลึกกับ 10 ซีอีโอ จากเอเจนซีโฆษณาท็อปเทน

12 sec read

สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย (Advertising Association of Thailand: AAT) นำโดย คุณอ่อนอุษา ลำเลียงพล นายกสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย จัดงานแถลงข่าวโครงการ “10 Degree: เจาะลึกสมองรุ่นใหญ่” ขึ้น ณ เดอะ ลีโอ เบอร์เนทท์ กรุ๊ป ประเทศไทย โครงการความร่วมมือของหลายเอเจนซี่โฆษณาชั้นนำของไทย เพื่อเสริมความแข็งแกร่งของวงการโฆษณา และสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมโดยรวม ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของวงการโฆษณา ที่จะเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้มาเรียนรู้แนวคิดและวิธีการทำงานในยุค “Social Era” ที่สอนจากประสบการณ์ของผู้บริหารเอเจนซี่โฆษณาชั้นนำของไทย 10 ท่าน

ในโอกาสนี้ คุณอ่อนอุษา ลำเลียงพล นายกสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย และ ประธานกลุ่มเดอะ ลีโอ เบอร์เนทท์ กรุ๊ป ประเทศไทย, คุณอดิศักดิ์ อมรฉัตร อุปนายกฝ่ายวิชาการและฝึกอบรมสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย และผู้บริหารระดับสูงจาก เดนท์สุ (ประเทศไทย), คุณภาวิต จิตรกร กรรมการฝ่ายวิชาการและฝึก อบรมสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย และกรรมการผู้จัดการ ของบริษัท โอกิลวี่ แอนด์ เมเธอร์ แอดเวอร์ไทซิ่ง ร่วมด้วยเหล่าผู้บริหารระดับสูงจากเอเจนซี่ท็อปเท็น ที่จะมาเป็นวิทยากรของโครงการ “10 Degree: เจาะลึกสมองรุ่นใหญ่” มาร่วมถ่ายทอดวิสัยทัศน์ของสมาคมฯ ตลอดจนภารกิจของโครงการครั้งนี้ ที่ไม่เพียงช่วยสนับสนุนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงแก่คลื่นลูกใหม่แห่งวงการโฆษณาในอนาคต แต่ยังมุ่งบ่มเพาะแนวคิดในการรักษาจรรยาบรรณการทำงานของคนโฆษณาที่รับผิดชอบต่อสังคม นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากคณาจารย์ ภาควิชาการโฆษณา จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ให้เกียรติเข้าร่วมงานแถลงข่าว

คุณอ่อนอุษา ลำเลียงพล นายกสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นด้วยจุดประสงค์ของการสร้างวงการโฆษณาให้เป็นปึกแผ่น ช่วยพัฒนาบุคคลากรให้มีความรู้ความสามารถ รวมถึงบ่มเพาะให้มีจรรยาบรรณในเรื่องการโฆษณา และยังส่งเสริมให้มีการร่วมมือกันของบุคคลากรในอาชีพโฆษณาให้ได้มารวมตัวกัน ทำความเข้าใจกัน และแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน รวมทั้งการให้ประโยชน์แก่สังคมโดยส่วนรวม และในวันนี้เมื่อวงการโฆษณามาถึงจุดเปลี่ยนสู่ยุค “Social Era” ก็ถึงเวลาที่วงการโฆษณาจะเดินหน้าสู่ทิศทางแห่งอนาคต สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย จึงจัดโครงการ ‘10 Degree: เจาะลึกสมองรุ่นใหญ่’ ขึ้น เพื่อปูทางให้บุคลากรคลื่นลูกใหม่ที่จะก้าวเข้าสู่วงการโฆษณาได้เปิดมุมมองและฝึกลับสมองก่อนจะลงเข้าสนามจริงอย่างมืออาชีพในอนาคต”

“ที่มาของชื่อโครงการ “10 Degree: เจาะลึกสมองรุ่นใหญ่” นั้นมาจากแนวความคิดที่อยากให้นิสิตนักศึกษาสาขาการโฆษณา ได้เริ่มเรียนรู้ที่ 10 องศา ก่อนที่จะค่อยๆพัฒนาองค์ความรู้ไปเป็น 360 องศาในที่สุด โดยการเรียนรู้แรกเริ่มที่ 10 องศา ที่โครงการ “10 Degree: เจาะลึกสมองรุ่นใหญ่” นั้น ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ยิ่งใหญ่และทรงพลัง เพราะจะมีนิสิตนักศึกษา ภาควิชาโฆษณา เพียง 30 คน ที่ผ่านการคัดเลือกเท่านั้น ที่จะมีสิทธิ์เข้าเรียนและฝึกอบรมกับผู้บริหารเอเจนซี่โฆษณาชั้นนำของไทยทั้ง 10 แห่ง โดยจุดประสงค์ของโครงการฯนั้น ต้องการค้นหาสุดยอดฝีมือรุ่นใหม่แห่งสายการโฆษณาในอนาคต จากหลากหลายมหาวิทยาลัย เพื่อให้เด็กเหล่านี้ได้มีโอกาสหมุนเวียนไปเรียนรู้และสัมผัสประการณ์ทำงานจริงในหลากหลายองค์กร โดยการฝึกอบรมนั้นจะจัดขึ้นภายใต้หัวข้อใหญ่ “Advertising Transformation in Social Era” และหัวข้อย่อยเสริมทักษะการโฆษณา 10 หัวข้อ อย่าง Big Idea, Story Telling, Social Branding, Content Created, Co-creation, Mass conversation, Idea Platform, Customer Journey, Branded Content และ Engagement ซึ่งการฝึกอบรมจะมีทั้งหมด 10 ครั้ง แต่ละครั้งนิสิตนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจะได้ไปเรียนรู้แบบใกล้ชิดกับผู้บริหารเอเจนซี่โฆษณาชั้นนำ 10 คน ณ เอเจนซี่โฆษณาชั้นนำ 10 แห่ง ได้แก่ ลีโอ เบอร์เนทท์ กรุ๊ป, โอกิลวี่ แอนด์ เมเธอร์ แอดเวอร์ไทซิ่ง, เดนท์สุ, วาย แอนด์ อาร์, ครีเอทีฟ จูซ แบงคอก, เจดับเบิลยูที, แมคแคน เวิลด์กรุ๊ป, ดราฟท์เอฟซีบี, โลว์, ทีบีดับเบิลยูเอ โดยโครงการ “10 Degree: เจาะลึกสมองรุ่นใหญ่” มุ่งหวังว่าผลลัพธ์ของโครงการฯ จะทำให้เกิดคลื่นลูกใหม่แห่งวงการโฆษณาในอนาคต ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่อง Social Media เข้ามาเสริมทัพให้วงการโฆษณาแข็งแกร่ง เติบโต และสามารถก้าวข้ามจุดเปลี่ยน เพื่อมุ่งไปยังทิศทางที่ดีกว่าเดิมในอนาคตได้” คุณภาวิต กล่าว

กิจกรรมดีๆอย่าง “10 Degree: เจาะลึกสมองรุ่นใหญ่” เปิดรับสมัคร นักศึกษาชั้นปี 3 และ ปี 4 ที่ศึกษาในคณะนิเทศศาสตร์ การโฆษณา (หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง) ที่มีความสนใจในสาขาอาชีพนี้ โดยเริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2556 มีรายละเอียดการรับสมัคร คือ ผู้สมัครต้องผลิตและส่งคลิปวิดีโอ ความยาวไม่เกิน 3 นาที (ไม่จำกัดรูปแบบการนำเสนอ) ในหัวข้อ “คุณคิดเห็นอย่างไรเมื่อวงการโฆษณากำลังก้าวเข้าสู่ยุค Social Era” จากนั้น อัพโหลดในเว็บไซต์ www.youtube.com (ตั้งค่าเป็น Privacy Setting เป็น Unlisted) และส่ง URL ของคลิป พร้อมใบสมัครมายัง www.adassothai.com โดยจะประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือก 30 คน ทางเว็บไซต์ www.adassothai.com ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 ช่วงระยะเวลาการฝึกอบรมเริ่มตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายน ไปจนถึงต้นเดือนเมษายน (*วันที่จะได้รับการสรุปอีกครั้งเมื่อทราบผลคัดเลือกนักศึกษาทั้ง 30 คน)