Niwat Chatawittayakul คอลัมนิส และนักธุรกิจ ปัจจุบันทำธุรกิจด้านวางแผนกลยุทธ์การตลาดและโฆษณาดิจิทัล อีกฝั่งสวมหมวกบริษัทสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีโดย มุ่งความสนใจไปที่ BigData Blockchain และ Digital Transformation

Digital Marketing ช่องทางโฆษณา ออนไลน์ ช่องทางไหน สามารถเปลี่ยนมาเป็นยอดขายได้ดีที่สุดสำหรับ Ecommerce

7 sec read

เจอรายงานเกี่ยวกับการเปรียบเทียบช่องทางของการโฆษณาออนไลน์ว่าช่องทางไหน มีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนมาเป็นยอดขายได้ดีที่สุด ซึ่งรายงานฉบับนี้เป็นประโยชน์มากในการทำธุรกิจ Ecommerce เพราะจากการสำรวจทำให้เห็นว่า สื่อชนิดไหนสามารถแปรเปลี่ยนเป็นยอดขายได้สูงที่สุด (Conversion) มีการเริ่มต้นทำสำรวจจากตัวอย่างการซื้อขายจำนวน 6 หมื่นรายการของเว็บไซต์ Ecommerce รายใหญ่แห่งหนึ่ง จากการศึกษาสรุปออกมาเป็นกราฟแบบได้ดังนี้ครับ

ที่มาของจำนวน Traffic ของเว็บไซต์ที่มีกลุ่มลูกค้าเข้ามาจับจ่ายซื้อของ มีที่มาจาก email สูงสุดถึง 56.8% รองลงมาคือการเข้ามาแบบ Direct คือการเข้าเว็บไซต์โดยตรงโดบไม่ผ่านสื่อต่างๆ ถึง 17.9% การค้นหาผ่าน Search Engine ถึง 10.3% น่าสนใจที่ Social Media นั้นมีเพียงแค่ 4.3% จากกราฟนี้ผมวิเคราะห์เบื้องต้นว่าเว็บไซต์แห่งนี้มีฐานข้อมูลของลูกค้าจำนวนมากที่สามารถส่ง Email ที่ทำการตลาดได้และเมื่อเข้าใจผู้บริโภคของตัวเอง อีเมลเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยสร้างความสนใจของ Promotion และสินค้า ส่วน Social Media นั้นไม่ได้เป็นช่องทางที่ช่วยให้ลูกค้าเข้ามายังเว็บไซต์คาดว่าด้วยเหตุผล เนื้อหาที่เกี่ยวกับการโฆษณาบน Social ย่อมไม่ได้รับความสนใจอยู่แล้วเพียงแต่ผมเชื่อว่าหากมีการใช้กลยุทธ์ทางด้าน Social Media จริงจังตัวเลขที่ได้น่าจะเยอะกว่านี้แน่นอน

blank

blank

ส่วนข้อมูลสำคัญอีกทางหนึ่งชี้ให้เห็นถึง สื่อที่เปลี่ยนจากผู้ชม มาสู่การขายได้ในแต่ละช่องทาง Email ยังคงมาเป็นอันดับหนึ่งครับด้วยตัวเลขสูง 67.37% รองลงมาคือ 23.68% จากการเข้าตรง จะเห็นได้ว่า ช่องทางที่สามารถสร้าง Conversion ได้สูงมาจากช่องทางการสื่อสารกับกลุ่มลูกค้า ที่เคยเป็นลูกค้าอยู่แล้ว หรือคนที่่รู้จักเว็บไซต์อยู่แล้วว่าเป็ฯเว็บไซต์สำหรับขายสินค้าออนไลน์ จึงไม่แปลกที่ Email และการเข้าตรงจะมีเปอร์เซ็นที่สูง ส่วนการค้นหาที่ผ่านช่องทาง Search นั่นเพียงแค่ 3.68% ซึ่งเป็นอันดับที่ 3 ผมมองว่า ที่สามารถ Converse ได้น้อยเป็นเพราะว่าเนื้อหาและสินค้ายังไม่ใช่สิ่งที่ลูกค้าต้องการ ส่วนกราฟสุดท้ายเป็น การแยก % ของ Conversion ของแต่ละช่องทางมีเปอร์เซ็นดังกราฟครับ EDM (Email Direct Marketing) ยังเป็นช่องทางที่สำคัญสำหรับธุรกิจ Ecommerce

blank

อ่านบทความต้นฉบับได้ที่ http://seewhy.com/blog/2011/05/18/website-traffic-source-analysis/