Niwat Chatawittayakul คอลัมนิส และนักธุรกิจ ปัจจุบันทำธุรกิจด้านวางแผนกลยุทธ์การตลาดและโฆษณาดิจิทัล อีกฝั่งสวมหมวกบริษัทสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีโดย มุ่งความสนใจไปที่ BigData Blockchain และ Digital Transformation

Short Animation แง่คิดดี “Good Vibrations”

5 sec read

อาทิตย์นี้ เอา Short Animation ดีดีมาฝากหนึ่งเรื่อง “Good Vibrations” ที่ความยาวแค่ 4 นาที แต่เล่าเรื่องและบอกประเด็นได้เข้าใจง่าย โดยเนื้อเรื่องพยายามสื่อถึง สิ่งที่ทำให้คนหลายคนเดือดร้อน แต่ก็อาจมีประโยชน์กับบางคน แต่สุดท้ายบางคนส่วนน้อยนั้นก็เห็นประโยชน์ของคนอื่นมากกว่าประโยชน์ส่วนตน Animation เจ๋งๆ ที่ดูแล้วอิ่มเอมครับ อมยิ้มที่นำมาฝากกันครับ เหมาะกับสถานการณ์บ้านเมืองดราตอนนี้เหมือนกัน 🙂

ผลงาน Animation ในโครงการ “Responsibility Project” ของ Liberty Mutual ที่ออกโครงการ สร้าง โฆษณาสั้นเพื่อนรณรงค์ให้เลงเห็นความสำคัญของสังคม ใส่ใจกันมากขึ้น แบ่งปันกันมากขึ้น น่าจะเป็น Project CSR หนึ่ง ของ Liberty Mutual บริษัทประกันภัย http://www.responsibilityproject.com/

ชมวิดีโอ ตัวนี้แล้วจะอยากแบ่งปันกันมากขึ้น Good Vibrations

โฆษณา ของ Liberty Mutual ที่อยากให้ทุกคน เห็นความสำคัญของความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการมีน้ำใจใส่ใจ และ แบ่งปัน รู้สึกประเด็นเรื่องคล้ายกับโฆษณาสิงห์ของบ้านเรา “การให้ที่ยิ่งใหญ่ คือการให้ต่อไปไม่รู้จบ”

Liberty Mutual Ad (1st edition) โฆษณาตัวหลัก