Niwat Chatawittayakul คอลัมนิส และนักธุรกิจ ปัจจุบันทำธุรกิจด้านวางแผนกลยุทธ์การตลาดและโฆษณาดิจิทัล อีกฝั่งสวมหมวกบริษัทสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีโดย มุ่งความสนใจไปที่ BigData Blockchain และ Digital Transformation

Social Media Stat : มือถือเปลี่ยนโลก Social Media

17 sec read

“25% ผู้ใช้ Social Network ท้งหมดมีการใช้งานผ่านมือถือ” นี่เป็นสิ่งที่บ่งบอกได้ถึง อุปกรณ์ Device ใหม่ๆ ในปัจจุบันโดยเฉพาะในหลุ่ม Mobile Phone นั้นเป็นตัวผลักดันหลักของกระแส Social Network ในปีที่ผ่านมาไดเเป็นอย่างดี Social Network นับว่าไม่ได้ถือว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่นัก เนื่องจากระบบเครือข่ายลักษณะนี้ก็มีการพัฒนาและมีให้เห็นมายาวนานอย่าง http://www.classmates.com/ Social Networ ฝั่งอเมริกาที่มีมายาวนานมากเมื่อ 10ปีก่อนผมก็เห็นเว็บนี้แล้ว แต่สิ่งที่ทำให้ในช่วง สองถึงสามปีที่ผ่านมา Social Network กลายเป็นเทรนด์หลัก และฮิตติดลมบน กลายเป็นสื่อกระแสกหลักไปได้ เปลี่ยนแปลงการทำการตลาดออนไลน์และพฤติกรรมของผู้ใช้อินเตอร์เน็ตก็เพราะว่า มีเทคโนโลยีรอบด้านเอื้อกันอย่างลงตัว เรียกว่า มาถึงเวลาที่เทคโนโลยีต่างๆ เอื้อพอเหมาะพอเจาะพอดิบพอดี

ยกตัวอย่างให้เห็นภาพ ในช่วงที่ Social Networking ติดลมบนนั้น สิ่งเหล่านี้ต่างก็ช่วยเอื้อให้มีการเจริญเติบโตแบบก้าวกระโดด เช่น การมี Application ที่ตอบสนองการใช้งาน Air Application อย่าง TweetDeck Mobile Application อย่างที่อยู่บน iPhone BB, เทคโนโลยีเว็บ ที่เปิดให้  Third Party เข้ามาใช้งานได้ผ่าน API จนเกิดการ Share และการใช้ในเว็บรูปแบบใหม่เป็นการ Push Content สู่เพื่อนและสังคมของผู้ใช้ , ระบบปฏิการ และ Hardware มือถือที่รองรับการใช้งานที่หลากหลายมากขึ้น , รูปแบบเว็บ 2.0 , การผลักดันต่างๆ จาก Operator, ความเร็วที่เพิ่มขึ้นในการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตผ่านมือถือ อื่นๆ อีกมากมาย

InfoGraph จาก Flowtown.com ได้รวบรวมข้อมูลและนำเสนออย่างเข้าใจง่าย ให้เห็นว่า Mobile Phone นั้นได้เปลี่ยน Social Media ไปอย่างไร โดยเปรียบเทียบข้อมูลปี Jan 2009 และ Jan 2010 ให้เห็นกันชัดๆ ถึงการเติบโตและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

blank

ตัวเลขและรายละเอียดที่น่าสนใจ
– ผู้ใช้งานผ่านมือถือส่วนใหญ่นั้น จะเป็นผู้ใช้ Smartphones
– ผู้ใช้ Facebook ผ่านมือถือ เติบโตถึง 4 เท่าโดยประมาณ จนมีผู้ใช้ถึง 100 ล้านคนที่ใช้งานผ่านมือถือ ตั้งแต่ 11/08 – 02/10 (16 เดือน)
– ข้อมูลสำรวจในเดือนมกราคม 2010 มีผู้ใช้ Facebook ผ่านมือถือถึง 25 ล้านคน Myspace 11.5 ล้านคน Twitter 4.7 ล้านคน
– เมื่อแบ่งการใช้งาน Social Media บนมือถือแล้วนั้น 62% ซึ่งมากที่สุดนั้นใช้ไปกับการ Chat ในกลุ่ม Instant Messengs รองลงมาคือ การเข้า Social Networking Sites 47% นอกจากนั้นเป็น การ Comment โต้ตอบ 35% , การ Chat ผ่าน Social Network Site 34% , การแชร์รูปและการแชร์สิ่งที่น่าสนใจ (Forward items) อย่างละ 33% เท่ากัน และอื่นดูตามอินโฟกราฟ
– กลุ่มผู้ใช้ Social Networking ผ่านมือถือนั้น เป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย
– โดยกลุ่มอายุที่ใช้ Social Networking ผ่านมือมากที่สุดนั้น คือช่วง 35-54 ปี
– เวลาเฉลี่ยของการใช้งาน Social Networking ผ่านมือถือนั้น อยู่ 2.7 ชั่วโมงต่อวันโดยประมาณ

ชม Info-graph ขนาดใหญ่ (orginal)

คลิกเพื่อชม Info-graph ขนาดใหญ่ (orginal)
คลิกเพื่อชม Info-graph ขนาดใหญ่ (orginal)