Consumer Centric

สร้าง Brand ให้มีวิสัยทัศน์ ของ TMB และ Digital Campaign แค่แชร์ก็ลุ้นทัวร์รอบโลกไป Make THE Dif

TMB ชื่อว่า….พลังในตัวคุณ เปลี่ยนโลกให้ดีขึ้นได้...

blank Niwat Chatawittayakul
6 sec read

Mobile Port Number เปิดโลกเข้าสู่ยุค Consumer Centric

blank

มีอีกเรื่องนึงทำอยากเขียนลงบล็อก ในเรื่องของ แวดวงเทเลคอม คือเรื่องของ MNP หรือ Mobile...

blank Niwat Chatawittayakul
3 sec read

น่าจับตา ปี 2011 Brand ไทย ขน App ออกมาเพียบตอบโจทย์พฤติกรรมคนรุ่นใหม่ และตลาดดิ

blank

จำนวนตัวเลขการเติบโตของ Application ในปีที่ผ่านมาสูงขึ้นมากกว่าเท่าตัว ด้วยพฤติกรรมผู้บริโภคที่เริ่มหันมาเริ่มเลือกซื้อมือถือ SmartPhone ที่สามารถตอบสนองการใช้งานของตัวเองได้ และต้องการความสามารถที่หลากหลายตอบโจทย์...

blank Niwat Chatawittayakul
18 sec read