psychology

[จิตวิทยา] เคล็ดไม่ลับดูนิสัยคนจาก Facebook

เคยสังเกตมั้ยครับว่าเวลาเราอยู่ในโรงเรียน หรือเวลาอยู่ในที่ทำงาน การเจอกันครั้งแรก มันจะมีอะไรบอกให้เราเข้าไปอยู่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง โดยไม่รู้สาเหตุ และกลุ่มนั้นๆ ก็จะเป็นกลุ่มที่กลายเป็นเพื่อนสนิท …

Niwat Chatawittayakul
4 sec read

จิตวิทยา ลึกๆในใจทำใมเราถึงแชร์ ภาพ วิดีโอ ข้อความให้เพื่อนเห็น

มนุษย์เป็นสัตว์สังคมเราต้องอยู่ร่วมกันเป็นสังคม และเราก็ต้องการการเป็นที่ยอมรับนั่นเป็นจุดสูงสุดของ ความต้องการลึกๆ ของเราทางจิตวิทยา เหล่านี้ทำให้ Social Media …

Niwat Chatawittayakul
5 sec read