Niwat Chatawittayakul คอลัมนิส และนักธุรกิจ ปัจจุบันทำธุรกิจด้านวางแผนกลยุทธ์การตลาดและโฆษณาดิจิทัล อีกฝั่งสวมหมวกบริษัทสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีโดย มุ่งความสนใจไปที่ BigData Blockchain และ Digital Transformation

Cool Video : The Power of Words พลังของ CopyWriting เปลี่ยนโลก (SEO Copywriting)

7 sec read

เรื่อง 1 เรื่องเล่าจากคนสองคน ความน่าสนใจและความแตกต่างในการนำเสนอย่อมแตกต่างกัน เช่นเดียวกันกับศาสตร์ของการทำโฆษณาหรือไม่ว่าจะสื่อไหนๆ เราเลือกหาคำพูดที่ดีที่สุดเพื่อให้เข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ตอบโจทย์ความต้องการภายในของลูกค้าให้ได้มากที่สุด โดยเลือกจากข้อมูลต่างๆที่มี รายละเอียดพวกนี้เองเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้งานโฆษณาหลายๆ ชิ้นเกิดพลังในการสื่อสารขึ้นได้จากข้อความเพียงไม่กี่บรรทัด ถ้าพูดในทางนักบริหารคือการขายของโดยเขียนข้อความเชิญชวนซื้ออย่างมีกลยุทธ์

ที่เกริ่นขึ้นมาอย่างนี้เพื่ออยากแชร์วิดีโอ 1 ตัวที่ไม่ต้องบรรยายความมหัศจรรย์ของ “Copy Writing” หรือนักเขียนคำโฆษณาเลยว่ามันสำคัญอย่างไรและมีประโยชน์อย่างไรดูวิดีโอด้านล่างเลยครับ The Power of Words

The Power of Words

วิดีโอนี้ทำขึ้นมาโดยต้องการสื่อสารถึงพลังของ การ Optimize Content ในเรื่องของเว็บไซต์ Online Content ซึ่งในทางการทำเว็บในเชิง brandsite มักจะใช้วิธีนี้เป็นกลยุทธ์ในเรื่องของเนื้อหาเรามักเรียกว่า SEO Copywriting “Change your words change your world.”
I’m blind please help. –> It’s a beautiful day and I can’t see it. ซึ่งมั้ยล่ะ 🙂