Niwat Chatawittayakul คอลัมนิส และนักธุรกิจ ปัจจุบันทำธุรกิจด้านวางแผนกลยุทธ์การตลาดและโฆษณาดิจิทัล อีกฝั่งสวมหมวกบริษัทสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีโดย มุ่งความสนใจไปที่ BigData Blockchain และ Digital Transformation

ยุคนี้เค้าวัดว่าใครเจ๋งกว่ากันอย่างนี้ แล้วนะ รู้มั้ย

2 sec read

เป็นไอเดียๆ อีกอันในการนำ Facebook Like Box มาเล่นกันสนุกๆ มุมผมก็เป็นความคิดที่เจ๋งและสามารถนำมาต่อยอดสร้างกิจกรรมสนุกได้เหมืนกันบน Online

เรื่องสนุกๆ ของ ชายสองคนที่เปิดหน้าเว็บไซต์ http://www.tupacorbiggie.com/ Tubac หรือ Biggie ให้คนที่เข้าเว็บไซต์มาเลือกตัดสินเลยว่าคุณเลือกใคร ลองมาดูกันอีกซักเดือนสอเดือนข้างหน้า สองคนนี้เค้าพนันอะไรกันไว้ ถ้าหากอีกฝ่ายนึงเจ๋งกว่าครับ