Niwat Chatawittayakul คอลัมนิส และนักธุรกิจ ปัจจุบันทำธุรกิจด้านวางแผนกลยุทธ์การตลาดและโฆษณาดิจิทัล อีกฝั่งสวมหมวกบริษัทสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีโดย มุ่งความสนใจไปที่ BigData Blockchain และ Digital Transformation

Digital Campaign น่ารักๆ “A Girl Story Meet Tarla” ช่วยให้น้องได้เรียน

5 sec read

Campaign Site โครงการดีดีเพื่อช่วยเหลือ เด็กที่ด้อยโอกาสอยากเรียนหนังสือ Execution เล่าเรื่อง เด็กผู้หญิงที่อยากเรียนหนังสือและด้อยโอกาส ผ่าน Youtube Video ที่เรียงร้อยเรื่องราวผ่านตอนสั้นๆ ถึง 11 ตอน แต่ละตอนก็จะกำเนินเรื่องต่อกัน และเราสามารถมีส่วนร่วมช่วยให้ Tarla ได้เรียน  ทุกคนที่เข้าเว็บจะสามารถเข้ามาช่วย Donate เงินเพื่อ ปลดล็อก ให้เรื่องราวของ ของ A Girl Story จบได้อย่างสวยงาม 🙂

ปัจจุบันมีคนเข้าร่วมบริจาคถึง 2156$ ปลดล๊อคเรื่องราวมาถึง 5 ตอนแล้วครับ สำหรับตอนที่ 6 ต้องการ 1000$ เพื่อปลดล็อค ปัจจุบัน อยู่ที่ 156$ แล้วครับ มีเงินน้อยๆ ของผม 1$ อยู่ในนั้น 🙂 ตัวเว็บใช้ Youtube ในการ Streaming และเชื่อมระบบการชำระเงินผ่าน Paypal เพื่อให้คนออนไลน์สะดวกในการ Donate

ชวนทุกคนมาดูการ์ตูนน่ารักๆ เรื่องนี้ Artwork เรื่องราวทำได้น่าสนใจสวยงามและมี Charactor The Girl น่ารักสามารถสื่ออารมณ์ได้ มาร่วมบริจาคกันครับ ผ่านเว็บไซต์ http://agirlstory.org/

เปิดเรื่อง A Girl Story อยากดูแบบได้อารมณ์ต้องชมจากเว็บไซต์จริง http://agirlstory.org/ ครับ