Niwat Chatawittayakul คอลัมนิส และนักธุรกิจ ปัจจุบันทำธุรกิจด้านวางแผนกลยุทธ์การตลาดและโฆษณาดิจิทัล อีกฝั่งสวมหมวกบริษัทสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีโดย มุ่งความสนใจไปที่ BigData Blockchain และ Digital Transformation

อนาคตเรื่องจอภาพ จะเป็นอย่างนี้ในไม่ช้า Future Of Screen Technology

2 sec read

พอดีไปเพิ่งได้รับวิดีโอตัวนี้มา เลยอยากคุยเรื่อง จอภาพดิจิตอลบ้าง เพราะตอนนี้มันมาให้เราเห็นเป็นรูปธรรมค่อนข้างมากพอสมควรแล้ว ถ้าย้อนเวลากลับไป ซัก 5 ปีใครจะชื่อว่าทีวีมันจะบางและราคาถูกได้ขนาดนี้ ก่อนหน้านี้เราค่อนข้างพูดถึงเรื่อง แนวโน้มเรื่องจอภาพดิจิตอลที่จะมีผลต่อการสื่อสาร โฆษณามากขึ้น ซึ่งก็จริงวันนี้นักการตลาดเข้าใกล้ตัวเรามากขึ้น เข้าใกล้ตัวผู้บริโภคมากขึ้น และจะมีจอ ณ จุดขายเพิ่มมากขึ้น ตอนนี้เริ่มเห็นตาม 7Eleven ที่กำลังลงทุนติดระบบจอโฆษณา เริ่มต้นจากในกรุงเทพ หรือแม้แต่ MRT ที่กำลังติดตั้งทดสอบระบบจอภาพ ปีหน้า In store Mall บนชั้นสินค้า ป้าย รถไฟฟ้า จะมีสื่อจอภาพขึ้นมาอีกพอสมควร และเกิดเครือข่ายการโฆษณาเป็นช่องทางใหม่นอกจาก FreeTV พวกนี้กระตุ้น Out of Home Media ให้โตขึ้นได้แน่ๆ

ทีนี้มาดูวิดีโอตัวนี้บ้าง ในนี้บอกถึงเรื่องของอนาคตจอภาพที่สามารถทำอะไรได้หลากหลายและฉลาดขึ้น สามารถอยู่รอบตัวตามอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในบ้าน จอที่สามารถยืดได้และแบบโปร่งใส และพวก e-Ink การเข้าถึง Access ข้อมูล Share ต่างๆ