Niwat Chatawittayakul คอลัมนิส และนักธุรกิจ ปัจจุบันทำธุรกิจด้านวางแผนกลยุทธ์การตลาดและโฆษณาดิจิทัล อีกฝั่งสวมหมวกบริษัทสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีโดย มุ่งความสนใจไปที่ BigData Blockchain และ Digital Transformation

Twitter เปิดตัวหน้าตา Design ใหม่ “Fly” ได้ใจกว่าเดิม

4 sec read

ทวิตเตอร์เปลี่ยนแปลงหน้าตาครั้งใหญ่ๆ มาแล้ว 2 ครั้งและมีการเพิ่ม Feature และ Minor design อยู่เรื่อยๆ ให้เราเห็นอยู่เสมอ ล่าสุดจาก Twitter เปิดตัวหน้าตาใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิมค่อนข้างมากครับ โดยเน้น Concpet การใช้งานที่ simpler, faster and more personalized

Jack Dorsey คำสัมภาษณณ์ของผู้ก่อตั้งจากแหล่งข่าวบอกว่า ในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เป็นการเน้นพื้นที่น้อย และไม่ต้องเรียนรู้อะไรมาก นั่นคือใช้งานง่ายขึ้นนั่นเอง

blank

แต่ชมจากตัวอย่างแล้วจะช่วยให้เราสามารถใช้งาน ทวิตเตอร์ผ่านหน้าเว็บไซต์ได้อย่างสะดวกสบายขึ้นแน่นอนด้วยการแน้นการเข้าถึง การจัดหน้าตาของข้อมูลที่ง่ายและสะดวกมากขึ้น ซึ่งปรับ 5 ส่วนใหญ่คือ หน้าแรก ,หน้า Mention ,หน้า Tag ที่เรียกว่า Discover แทน, หน้า Profile, และส่วนของการทวีตแบบใหม่ สามารถเข้าไปชม วิดีโอและ การอธิบายส่วนต่างๆ อย่างละเอียดได้ที่หน้าของ Twitter ครับ

ในหน้าเว็บ http://fly.twitter.com/ ยังไม่มีการแจ้งวันเปิดใช้ แต่จากสัมภาษณ์ของผู้ก่อตั้งคาดว่าจะใช้งานได้ภายในปีนี้ ไม่กี่วันแล้ว 🙂