Niwat Chatawittayakul คอลัมนิส และนักธุรกิจ ปัจจุบันทำธุรกิจด้านวางแผนกลยุทธ์การตลาดและโฆษณาดิจิทัล อีกฝั่งสวมหมวกบริษัทสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีโดย มุ่งความสนใจไปที่ BigData Blockchain และ Digital Transformation

กลยุทธ์การออกแบบเว็บไซต์ เวอร์ชั่นใหม่ของ Volkswaken

7 sec read

อ้่งอิงจากบทความเดิม “ถึงเวลาปรับเว็บไซต์ใหม่ของ VW

หลายครั้งที่เราออกแบบเว็บไซต์ นับตั้งแต่วางกลยุทธ์เว็บเพื่อใช้ทางการตลาดหลายครั้งเรามักคิดแต่ในแง่มุมที่ว่า เราต้องการสื่อสารอะไรไปยังลูกค้าเพื่อนำไปสู่วัตถุประสงค์ที่เราต้องการ แต่ลืมมองไปว่าลูกค้าที่เข้ามาที่เว็บไซต์เรานั้นต้องการอะไร แลอะไรจะเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ลูกค้านั้น กลายเป็นคู่ค้าและเป็นลูกค้าในที่สุด

การวางกลยุทธ์ของเว็บไซต์ในปัจจุบันนั้นแตกต่างจากเมื่อก่อนค่อนข้างมากครับ ไม่ว่าจะเป็นในแง่ของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป และพฤติกรรมในการเข้าถึง เข้ามาใช้งาน และช่องทางในการรับรู้ใหม่ๆ ที่แย่งชิงเวลาผู้บริโภคในการใช้งานเว็บไซต์ออกไปมากขึ้น

ในการทำวิจัยพฤติกรรมของกลุ่มลูกค้า โดยส่วนมากเข้ามายัง Brand Website เพื่อดูข้อมูลสินค้าโดยอยู่ในการเลือกที่จะตัดสินใจเป็นตัวเลือกซื้อ (Considering) แต่การตัดสินใจซื้อมักจะได้ข้อมูลจากคนที่แนะนำกลุ่ม Blogger ข้อมูลการรีวิวหรือ เว็บไซต์เปรียบเทียบสินค้า ตามงานวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภคสมัยใหม่ที่หาข้อมูลก่อนการตัดสินใจซื้อทุกครั้ง โดยใช้ช่องทางและเครื่องมือต่างๆ อย่างเช่น Cars.com

สินค้าในอุตสาหกรรมรถยนต์ เป็นสินค้าที่อยู่ในกลุ่ม High Involvement ต้องใช้การตัดสินใจการซื้อสูงมูลค่าสินค้าสูง การตัดสินใจมีหลายปัจจัยเกี่ยวข้อง เครื่องมือยุคดิจิทัลเลยช่วยได้ VW ใช้ Insight ของลูกค้าที่ต้องการรถที่ตอบโจทย์ความต้องการของตัวเอง เลยเสมือนกับการเลือกคู่ เว็บไซต์ใหม่ของ VW เลยมาใน Concept เว็บใหม่เลยเน้นไปที่การเป็นเครื่องมือในการ Match รถของ VW ที่ตรงกับความต้องการให้ที่สุด นำไปสู่การขาย Lead to Sales มีเมนูเน้น Shop Now , Get A Quote,

Screen Shot 2557-07-23 at 11.36.47 AM

โครงสร้างการวางเว็บไซต์ใหม่ จึงเน้นน้ำหนักไปยังเรื่องการเป็นเครื่องมือให้ลูกค้าในการช่วยตัดสินใจเลือกซื้อ หาร้านค้าขอการเสนอราคา รวมไปถึงช่วยเรื่องการเงิน และส่วนของข้อมูลรถยนต์ถูกลดน้ำหนักลงอย่างเห็นได้ชัด เพราะผู้บริโภคมักหาข้อมูลจากเว็บไซต์อื่นมาก่อนอยู่แล้ว โมเดลการให้น้ำหนักในเรื่องกลยุทธ์การออกแบบเว็บไซต์เลยต่างจากเมื่อก่อนชัดเจน ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทถูกซ่อนไว้เป็นเมนูที่ไม่เน้นการให้ความสำคัญเหมือนที่ผ่านมา การสร้างเว็บไซต์ยุคนี้เปลี่ยนไปแล้ว

Screen Shot 2557-07-23 at 5.57.06 PM

Key Behavior กลุ่มอุตสาหกรรมรถยนต์

– พฤติกรรมผู้บริโภค ค้นหารถภายใต้งบประมาณที่มี สีที่อยากได้ มากกว่าการมาเรียนรู้ รุ่นรถทั้งหมดที่บริษัททำออกขาย
– 70% ที่เข้ามาใช้งานเว็บไซต์ VW เข้ามาเพื่อใช้เป็ฯเครื่องมือในการซื้อ
– 81% ของคนที่จะซื้อรถหรือคนที่ขับรถอยู่แล้วอยากจะเปลี่ยน จะเข้าไปใช้งานเว็บไซต์กลุ่มรถอย่าง cars.com เพื่ออ่านรีวิวคำแนะนำต่างๆ

นั่นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการค้นหาและเว็บไซต์รถ ณ วันนี้ การปรับเว็บไซต์ VW ให้ตอบโจทย์ความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า มากกว่าความต้องการสื่อสารข้อความของแบรนด์ เป็นการเปลี่ยนแง่มุมในการทำสื่อดิจิทัล ในยุคที่ลูกค้าฉลาดซื้ออย่างมาก ในยุค Pro-Consumers ของจริง

Screen Shot 2557-07-23 at 12.16.25 PM