Niwat Chatawittayakul คอลัมนิส และนักธุรกิจ ปัจจุบันทำธุรกิจด้านวางแผนกลยุทธ์การตลาดและโฆษณาดิจิทัล อีกฝั่งสวมหมวกบริษัทสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีโดย มุ่งความสนใจไปที่ BigData Blockchain และ Digital Transformation

ข้อคิดเรื่องเวลาที่ทำให้คนประสบความสำเร็จแตกต่างจากคนล้มเหลว

0 sec read

สิ่งที่ธรรมชาติให้มาอย่างเท่าเทียมสำหรับพวกเราทุกคนคือเรื่องเวลาครับ เวลาที่ได้รับอย่างเท่าๆกัน อย่างไม่ลำเอียง 24 ชั่วโมงที่เท่ากันนี้เดินไปด้วยเร็วคงที่ แต่ด้วยเงื่อนไขขอเวลานี่เองก็เป็นตัวแปรที่ทำให้คนเราแตกต่างคือ การจัดสรรค์ บริหารและเห็นคุณค่าของเวลา

คนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตพูดสิ่งเดียวกัน ในเรื่องเคล็ดลับของความสำเร็จของเขา คือ การให้ความสำคัญการจัดสรรแบ่งเวลาให้มีคุณค่าที่สุด การจัดการเวลาในแต่ละวันเพื่อทำสิ่งทีีสำคัญให้มากที่สุด นั่นทำให้เวลา 1 นาทีนั้นเกิดประโยชน์สูงสุดโดยไม่เสียเปล่า มองคุณค่าของเวลาที่มีมูลค่าสูงสุด

ในช่วงเวลาหนึ่งมีหลายอย่างที่ทำให้เราสนใจมากมาย เปิดทีวี ดูซีรี่ย์ เดินทางฟังเพลง หรือนั่งหลับ มีกิจกรรมมากมายที่เราสนใจและเลือกที่จะทำได้ในช่วงเวลานั้นๆ แต่เคล็ดลับของนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จคือการตั้งเป้าทำในสิ่งที่สำคัญให้เสร็จโดยเอาสิ่งน่าสนใจอื่นๆ ที่ไม่สำคัญออกจากความคิดของตนเองไปให้ได้ จะเห็นได้ว่าในข้อนี้คือ การบังคับความคิดและบังคับตนเองให้สามารถทำสิ่งนั้นได้ สังเกตุคนที่ทำงานเก่ง เรียนเก่ง จะมีความสามารถบังคับตนเองให้สนใจในการทำสิ่งนั้นได้นานๆ แบบจดจ่อ ตัวอย่างง่ายๆ ถ้าเราเลือกที่จะอ่านหนังสือเตรียมสอบ มากกว่าการไปเที่ยวเล่น เราก็จะสอบได้คะแนนดี แต่โดยส่วนมาก เราจะเผลอปล่อยตัวไม่สามารถบังคับตัวเองให้อดทนไม่สนใจต่อสิ่งอื่นเพื่อให้สิ่งที่สำคัญลุล่วงก่อน แล้วมีข้ออ้างในการให้ความสำคัญกับสิ่งอื่นๆ ซึ่งอาจจะไม่ใช่สิ่งสำคัญที่ควรทำ

คนยุคโซเชี่ยล ในภาพรวมจึงมีประสิทธิภาพในการทำงานลดลงอย่างเห็นได้ชัด

เวลาก็เป็นทรัพยากรอย่างหนึ่งที่สูญเสียไปแล้วไม่สามารถนำกลับมาได้ ทำให้เวลา ก็เหมือนกับทรัพยากรอื่นๆ ที่ต้องอาศัยการจัดการ วิเคราะห์วางแผนเพื่อให้เข้าใจเวลาเพื่อจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

“การบริหารเวลา ก็คือการบริหารชีวิต เพราะชีวิตเราหมดไปตามเวลา”

คนเก่งหลายคนเข้าใจในสิ่งมี่ตัวเองทำอย่างดีที่สุด แต่ไม่เข้าใจเวลา และจัดการกับเวลาถึงแม้ว่าจะมีความสำเร็จในการงานแต่สมดุลของชีวิตมักไม่ดีนัก ซึ่งการบริหารจัดการเวลาสามารถสร้สงความสำเร็จและสมดุลชีวิตไปพร้อมๆ กัน