Niwat Chatawittayakul คอลัมนิส และนักธุรกิจ ปัจจุบันทำธุรกิจด้านวางแผนกลยุทธ์การตลาดและโฆษณาดิจิทัล อีกฝั่งสวมหมวกบริษัทสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีโดย มุ่งความสนใจไปที่ BigData Blockchain และ Digital Transformation

Content Marketing คืออะไร

1 sec read

ในช่วงสองสามปีที่ผ่านมา ในการทำการดิจิทัล และในการทำธุรกิจออนไลน์เราได้ยินศัพท์คำว่า Content Marketing หนาหูมากเป็นพิเศษนะครับ สาเหตุ การทำการตลาดด้วยเนื้อหานั้น มีมานานนับ สิบปี นับตั้งแต่มีโทรทัศน์ สิ่งพิมพ์และวิทยุ ที่เมื่อมีการทำโฆษณาที่มีหลากหลายรูปแบบมากขึ้นการทำโฆษณาที่แฝงภายในเนื้อหานั้นเป็นรูปแบบที่มีมานาน

แต่ในช่วงสองสามปีที่ผ่านมา การทำการตลาดด้วยเนื้อหากลับมาถูกให้ความสำคัญอีกครั้งครับ เนื่องจากในช่วงเวลาไม่นานสื่อทั่วโลกมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบที่แปลกใหม่และหลากหลายมากขึ้น อีกทั้งพฤติกรรมของผู้บริโภคนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะการรับข้อมูลข่าวสาร ผ่านช่องทางใหม่ๆ ที่มีความสะดวกและรวดเร็ว เช่น เฟซบุ๊ค ทวิตเตอร์ YouTube

Content Marketing ในความหมายที่เข้าใจง่าย ก็คือ การใช้ประโยชน์ จากรูปแบบเนื้อหาหลากหลายในการโฆษณา โดยเน้นไปที่ความเป็นมิตร (Friendly) กับผู้ชมแบะผู้อ่านอ่าน ก่อให้เกิดการส่งต่อเนื้อหา แล้วแฝงวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจเข้าไป ในการนำเสนอเนื้อหาในทางใดทางหนึ่ง

โดยถือเป็นการประโยชน์ ในการใช้สื่อโฆษณารูปแบบใหม่ๆในยุคที่ผู้บริโภคไม่เชื่อถือสื่อโฆษณารูปแบบเดิมได้เป็นอย่างดี

ถือเป็นการใช้ประโยชน์จากสื่อรูปแบบใหม่ในการโฆษณาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นครับ