Niwat Chatawittayakul คอลัมนิส และนักธุรกิจ ปัจจุบันทำธุรกิจด้านวางแผนกลยุทธ์การตลาดและโฆษณาดิจิทัล อีกฝั่งสวมหมวกบริษัทสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีโดย มุ่งความสนใจไปที่ BigData Blockchain และ Digital Transformation

“Durex Baby” iPhone Application สุดล้ำจำลอง การมีลูก ถ้าคุณลืมป้องกันจะเป็นอย่างนี้

1 sec read

ชอบ Idea การสร้าง Application ตัวนี้ขึ้นมามากๆ ด้วยปัญหาว่าผู้ชายส่วนใหญ่ไม่ค่อยชอบที่จะป้องกันและคุมกำเนิด ด้วยวิธีการสวมถุงยางเท่าไหร่นัก Durex ถุงยางอนามัยเลยอยากจะสื่อสารตรงนี้ว่าควรจะป้องกันด้วยถุงยาง นะ ถ้าไม่งั้นจะต้องเจอสถานการณ์การเป็นคุณพ่อแบบไม่ตั้งใจ จึงพัฒนา App เพื่อจำลองการที่จะต้องเลี้ยงลูกผ่าน iPhone เจ๋งๆ ลองดู

คงไม่ต้องอธิบายอะไรมากแล้วครับ เพราะวิดีโอบอกทุกอย่างได้ดีกว่าและเข้าใจได้มากทีเดียว