Niwat Chatawittayakul คอลัมนิส และนักธุรกิจ ปัจจุบันทำธุรกิจด้านวางแผนกลยุทธ์การตลาดและโฆษณาดิจิทัล อีกฝั่งสวมหมวกบริษัทสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีโดย มุ่งความสนใจไปที่ BigData Blockchain และ Digital Transformation

infographic ตัวเลขที่น่าสนใจของ QR Code และความหมาย ที่มาของ QR Code คือ อะไร

12 sec read

มี Infographic ที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง QR Code ออกมา พูดถึงที่มาและตัวเลขความน่าสนใจของ QR Code แต่ก่อนถึงเรื่องข้อมูลขออธิบาย Qr Code กันก่อน Qr Code คือ เป็นค่า ทีเป็น Data ของข้อมูลแบบ 2 มิติ คือจะมีการอ่านข้อมูลได้ในมิติ XY ต่างจาก Barcode ที่อยู่ตามผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เป็น Code ในมิติเดียวเก็บเพียงค่าตัวเลข เป็นข้อมูลมูลขนาดเล็ก แต่สำหรับ QR Code จะเป็นการเก็บแบบ 2 มิติ จึงสามารถเก็บข้อมูลตัวอักษรณ์ได้จำนวนที่มากกว่า ซึ่งสามารถระบุประเภทได้ว่าเป็น URL หรือ เป็นข้อความปกติได้

ความน่าสนใจของ QR Code ที่นักการตลาดให้ความสนใจคือเป็นการสร้างช่องทางในการสื่อสาร ข้อมูลเพิ่มเติมจากสื่อต่างๆ ได้ หรือสร้างกิจกรรม หรือประยุกต์ไปเป็นลูกเล่นทางการตลาดได้ในหลายๆ รูปแบบ เพียงแต่ก็ยังมีข้อจำกัดในทางเทคนิคหลายๆ อย่างที่ยังคงต้องคำนึงถึงในการทำ QR Code มาใช้ แม้ว่าจะมีผู้ใช้ Smart phone จำนวนมากขึ้น กว่าเมื่อก่อนทำให้ผู้ใช้สามารถใช้อุปกรณ์เหล่านี้มาเป็นตัวอ่าน QR Code แต่การจะอ่านได้เครื่องนั้นก็จำเป็นต้อง QR Reader ด้วยเช่นกัน และผู้ใช้ทุกคนสำหรับประเทศที่เพิ่งมีการนำมาใช้ ก็อาจจะยังไม่คุ้นชินกับการใช้ QR Code ผิดกับประเทศที่ใช้ QR Code มานานอย่าง ญี่ปุ่นจนกลายเป็น พฤติกรรมของผู้บริโภคไปแล้ว ในการใช้มือถือ ยิง QR Code เพื่อวัตถุประสงค์ที่ตัวเองต้องการ

สำหรับในประเทศไทยแม้จะมีการนำมาใช้มากขึ้นแล้วก็ตามแต่ก็ยังมีส่วนน้อยที่ผู้บริโภคเกิด Interaction กับกิจกรรมที่ใช้ QR Code การวาง QR ตามป้ายต่างๆ บางครั้งก็ยากที่ตัว Reader จะอ่านค่าได้ เป็นสิ่งที่ต้องระวัง

เรามาดูตัวเลข ข้อมูล ที่น่าสนใจกันบ้างดีกว่าครับ
QR ย่อมาจาก Quick Response เริ่มต้นพัฒนาโดย Denso Wave Inc. ที่พัฒนาเพื่อใช้ในการ Tracking อุปกรณ์อะไหล่ รถยนตร์ ซึ่งพัฒนามาตั้งแต่ปี 1994

-ในปี 2010 ที่ผ่านมา QR Code มีการเติบโตสูงถึง 1200% ในส่วนนี้ผมกำลังนึกถึงการเติบโตนี้เป็นผลมาจาก Smart Phone ที่เติบโตขึ้น มาพร้อมกับเครื่องมือ QR Reader
– ตัวเลขที่น่าสนใจของมือถือที่ Scan QR code มีดังนี้ เป็น Apple 68% Android 26% BlackBerry 4%
ดูตัวเลขทั้งหมดได้จาก Infograph ครับ

blank